Археолозите от Велико Търново се надяват през тази година да започнат спасителните проучвания по трасето на скоростния път за Русе, съобщи д-р Иван Църов, директор на Регионалния исторически музей.

Той отбеляза, че регистрираните археологическите обекти, по протежението на трасето във Великотърновско са 29. Те обхващат периоди от Неолита, през Античността до края на Средновековието и началото на Възраждането. Това означава, че преди същинското строителство те трябва да бъдат проучени, подчерта той.

По предварителни разчети Регионалният исторически музей ще кандидатства за финансиране от близо 130 хиляди лева пред Министерството на културата за предстоящия археологическия сезон, посочи Църов.

Той уточни, че през 2020 година разкопките ще продължат в землището на лясковското село Джулюница, където археологът Недко Еленски от години изследва най-ранните форми на живот в региона. Предстои да бъдат финализирани проучванията на праисторическа могила в района на село Петко Каравелово, през миналата година екипът, ръководен от археолога Александър Чохаджиев е открил там около 150 керамични съда, които в момента са процес на реставрация.

Екипът на д-р Иван Църов ще кандидатства за продължаване на проучванията в югозападната част на форумния комплекс в Никополис ад Иструм. Ще продължат проучванията в местността "Френкхисар" в подножието на Царевец, където преди години беше разкрит средновековен манастирски комплекс с ранновизантийска базилика, а през изминалия археологически сезон там екипът на проф. Хитко Вачев е попаднал и на следи от ранно тракийско поселение.