Врачани могат да посрещнат смело очакваното застудяване. Причина за това са инвестициите на местната "Топлофикация" за безпроблемното протичане на предстоящия отоплителен сезон. Превантивните действия са започнали още преди няколко месеца, потвърди пред Dir.bg директорът на "Топлофикация"-Враца Радослав Михайлов.

"През летния сезон извършихме множество основни ремонтни дейности. Направихме подобрения и подмяна на амортизирани елементи в инсталациите за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и в основните съоръжения в двете ни централи. По график сме отремонтирали амортизирани участъци от топлопреносната мрежа на дружеството", обясни Радослав Михайлов.

Само в рамките на 2019 година са закупени двигател за комбинирано производство и спомагателни съоръжения за топлоизточниците. Изградени са нови абонатни станции за гарантиране уюта на клиентите през настъпващите зимни месеци. Планира се инвестициите да продължат и през следващата година. Тогава усилията ще бъдат насочени към разширение на съществуващата инсталация за комбинирано производство и изграждане на още нови абонатни станции.

Към момента "Топлофикация"-Враца е в пълна готовност за отоплителния сезон. Необходимо е три последователни дни среднонощната температура да е по-ниска от 12 градуса и прогнозата на НИМХ-БАН да показва тенденция на трайно застудяване. От "Топлофикация"-Враца следят данните и при изпълнение на условията ще премине към поетапно включване на топлоподаването в града.

"Ако по-голямата част от живущите в сгради-етажна собственост искат предварително пускане на отоплението е необходимо да представят в Дружеството заявление и протокол от решение на Общото събрание, подписан от поне 2/3 от живущите, в който те изявяват желанието си за по-ранно включване на отоплението. Това важи и за детските градини, училищата, здравните заведения и стопанските учреждения. За тях е достатъчно директорът да изпрати писмена молба", уточнява директорът Радослав Михайлов.

Той напомня и за ангажиментите от страна на клиентите. При запалване на инсталациите е необходимо отоплителните тела да бъдат отворени на максимална степен. Това се прави, за да не се налага допълнително обезвъздушаване след включване на отоплението.

"Всички трябва да проверят електронните си уреди за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма - топлинен счетоводител. Молим, абонатите, които не са готови за въвеждане на отоплителните инсталации в режим на отопление да оставят съобщение на подходящо място в абонатната станция", добави Радослав Михайлов.