Често, по различни причини - необитаем имот, пътуване или просто ангажимент навън, клиентите пропускат да допуснат отчетник, който да снеме показанията от разпределителите по радиаторите и водомера за топла вода. Това води до голямо доплащане, заради санкциите предвидени в законодателството. А ако пропуснете и срока за рекламации, то сметката става окончателна.

Клиент на Техем в София, избран на случаен принцип, който не е осигурил достъп за годишен отчет на разпределители и водомери е с начислена максимална енергия в изравнителната сметка. Не е заявил допълнителен отчет за корекция на сметката в законоустановения срок 31.08.2021 г.

Поради неосигурения достъп за отчет, клиентът е получил изравнителна сметка в размер на 1786,90 лв. или 1509,44 лв. за доплащане.

снимка: Teхем

Тази сметка идва от начисляване на максимална мощност на радиаторите на този потребител, както и от предвидените санкции в Наредбата за топлоснабдяване при неотчетени, стари или липсващи индивидуални водомери, а именно служебен разход до 280 л./ден на човек (на месец това означава до 8 м3 или годишно до 100 м3 на човек).

Жилището, което изследваме, е между 70-100 m2, има 4 разпределителя и 1 водомер за топла вода.

Според данните, които Техем представя за средно годишно потребление, той би платил реална сметка за отопление и топла вода за целия сезон малко над 800 лв. - 824.84 лв. (6 месеца отопление, 12 месеца топла вода). Инвестицията му в дистанционни уреди за следващите 10 години за този имот е на стойност 246 лв. Сега, заради неотчетените уреди доплащането е 962,06 лв. или за тази сума клиентът може да оборудва 4 имота с дистанционни уреди.

В голяма част от неотчетените жилища проверка на Техем показва, че традиционно не е осигуряван достъп за годишен отчет в последните няколко години. Решението за тези клиенти, които изпитват затруднения при осигуряването на достъп за отчет е монтаж на дистанционни разпределители и дистанционни водомери.

Припомняме, че от 12 март 2021 г. с промени в Закона за енергетика стана задължително монтирането на водомери за топла вода, топломери и разпределители, които да се отчитат дистанционно. "На практика от тази дата, ако се наложи да подмените водомер за топла вода, защото е стар или поради ремонт на банята например, то следва да направите това с уред, който е с дистанционно отчитане", обяснява Милена Стоянова, управител на Техем, и допълва, че при избора на радио водомер за топла вода клиентите трябва да бъдат особено внимателни, защото уредът трябва да може да се отчита дистанционно от топлинния счетоводител, който обслужва етажната собственост.

 

* съдържание на Техем