Въпреки че още през 2016г бе въведена реформата в средното образование, разяснителна кампания за родители и деца все още липсва и много малка част от родителите на кандидат-гимназистите, както и на учениците в 10 клас, имат информация за детайлите и това, което предстои да се случи в обучението на децата им.

Какви са основните промени и проблеми, които касаят учениците?

След 7 клас учениците имат възможност да избират паралелки с професионална насоченост или с различни профили.

Тези избрали професионална паралелка, но имащи амбицията да следват в университет ще имат по-ограничени възможности - особено ако искат да сменят направлението. А ако желаят да учат в чужбина, за жалост, ще се сблъскат със сериозни ограничения.

Профилираните паралелки от своя страна имат фиксирани 2 профила още в 8 клас ( езици за езиковите, математика и информатика за МГ и т.н) и възможност да изберат още 2 профилиращи предмета в 10 клас, останалите предмети отпадат от учебната програма. Това до голяма степен предопределя в каква професионална посока може да продължи да се развива ученикът в университета. Но какво се случва реално?

Не във всички гимназии могат да се осигурят преподаватели, подготвени да преподават на заложеното профилиращо ниво предмети като биология, химия, физика, математика, история, география, рисуване и т.н. и поради тази причина училищата решават индивидуално кои предмети могат да предоставят за избор на учениците. Това лишава част от децата от възможността да направят своя свободен избор за предмети. Освен това, поради лимити на местата в паралелите част от децата биват пренасочени към алтернативни предмети.

Защо това е проблем, който не всички семейства осъзнават?

За най-конкурентните специалности и университети в България резултатите от профилиращата матура се умножават с по-висок коефицент от тези от приемния изпит. А ако не е изучаван дадения предмет като профил, ученикът няма право да се яви на профилираща матура. Освен това, ако ученикът е амбициран да учи в конкурентни университети в чужбина, но не е изучавал ключовите за специалността предмети, ще му бъде отказан прием поради несъответствие на изучаваните дисциплини.

Преди повече от година Фондация "Дарби" сигнализира МОН за възникването на тези проблеми. За жалост, към момента все още няма решение. Надяваме се, след подадените сигнали, както от наша страна, така и от родители и ученици, след обществено обсъждане и съгласуване на тези специфики МОН да обърне внимание и да намери решение, което да не огранича възможностите на бъдещите кандидат-студенти.

Вероятно намирането на релевантно решение би отнело поне 1-2 години, затова е важно учениците в 7 и 10 клас много внимателно да обмислят решенията си за избор на профили или професионални направления. А тези в 11 клас, които виждат вече органиченията пред себе си, могат да потърсят съдействие за индивидуални решения спрямо техния конкретен случай.

От 25 май до 15 юни 2022 Фондация Дарби обявява разяснителна кампания за ученици от 7 до 11 клас, а на 22 и 28 юни ще проведе кандидатстудентски семинари за прием за учебната 2023 г - UniStartPoint.

Запазете си безплатна консултация сега: РЕГИСТРАЦИЯ

За повече информация четете тук ...

 

* съдържание на Дарби