"Забавената или недовършена диагностика при пациенти с онкозаболявания пряко касае техния живот." - това заяви онкологът проф. Асен Дудов на виртуално събитие, посветено на раковите заболявания по време на пандемия. Събитието се проведе снощи и протече под формата на дискусия между водещия у нас онкоспециалист - проф. Дудов, и представители на най-големите пациентски организации в страната. В уебинара взе участие и Ангелина Кхан от Дирекция "Защита на правата на пациентите" към Министерството на здравеопазването. Представителката на МЗ изслуша личните истории на онкоболни пациенти и проблемите, с които им се налага да се справят поради пандемичната обстановка.

Уебинарът, озаглавен "Ракът и Covid-19", обедини заинтересовани лица от всички сфери на здравеопазването и предизвика дискусия по една все по-актуална тема - раковите заболявания по време на пандемия. Според специалистите закъснелите диагнози и последващото неефективно лечение са само част от проблемите, с които раково болните пациенти се сблъскват днес. Участниците във вчерашното събитие изразиха позиция, че причините се коренят в извънредната ситуация на пандемия, в която се намираме. Всички те се обединиха около тезата, че България трябва спешно да приеме Европейския раков план и да имплементира най-добрите европейски практики за справяне с нарастващата заболеваемост от ракови заболявания у нас.

В дискусията взеха участие д-р Станимир Хасърджиев от Национална пациентска организация (НПО), д-р Надежда Тодоровска от Български Червен кръст (БЧК), Нана Гладуиш от фондация "Една от 8", Явор Конов от фондация "АЙВЪР" и Пламена Николова от сдружението "Национална мрежа за децата". Към уебинара се присъединиха още Евгения Александрова от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ), д-р Радосвета Стаменкова от Българската асоциация за семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) и представители на Федерация "Български пациентски форум". Представителите на пациентските организации и здравни журналисти имаха възможността да споделят своите притеснения по темата и да зададат въпросите си директно към медицинските специалисти.


 Материалът е предоставен от MSD.