Събитието беше организирано от Съюза за стопанска инициатива, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), Европейската организация за киберсигурност (ECSO) и Българската асоциация по киберсигурност (БАК).

снимка: Съюза за стопанска инициатива

При откриването на събитието Председателят на Съюза за стопанска инициатива г-жа Виолина Накова открои важността на поставената за обсъждане тема, като цитира Председателя на Европейската комисията г-жа Урсула фон дер Лайен, която във втората си реч за състоянието на Европейския съюз подчертава, че "цифровите технологии са ключът към успеха или към провала".

Кръглата маса се проведе под патронажа на г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта. Г-жа Габриел апелира предизвикателствата пред дигитализацията на микро, малките и средни предприятия да се превърнат във възможности. Тя начерта и необходимите конкретни стъпки напред, които изискват мобилизиране на всички възможности и заинтересовани страни.

Участие в кръглата маса взе и г-н Атанас Пеканов, Заместник министър-председател по управление на европейските средства, който беше основен панелист на първия панел "Цифрова България". Според изследване на "Digital Quality of Life Index - DQL", цитирано от г-н Пеканов, само 5 % от българските малки и средни предприятия извършват он-лайн търговия в страната и само 3 % международна он-лайн търговия. България заема 85-то място по "дигитално качество на живот" сред 110 анализирани държави. Същевременно страната ни заема 22-ро място по достъп до интернет, 34-то по качество на интернет, 51-во по отношение на електронната сигурност и 49-то по ниво на развитие на електронното правителство.

снимка: Съюза за стопанска инициатива

Според вицепремиера трябва да се развитат МСП с висока добавена стойност с експортен потенциал, но това изисква инвестиции. Такава възможност ще се предостави чрез Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), Програмата за икономическа трансформация, чиито ресурс е значително повишен в последния му вариант. Г-н Пеканов говори и за възможностите за финансиране на МСП за осигуряване на киберсигурност.

Участници в кръглата маса бяха още Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, Луиджи Ребуфи, генерален-секретар на Европейската организация по киберсигурност (ECSO), Дан Шомон, водещ бизнес консултант по инвестиции в САЩ, Орен Елимелех - водещ световен консултант по киберсигурност от Държавата Израел и други.

Целта на събитието е да се постави фокус върху предизвикателствата пред цифровизацията на българската икономика, да се насърчи широкото използване на новите технологии - изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност и други, както и да се изгради мост между всички заинтересовани страни - бизнес, академични среди, публични органи и европейски институции, в общата ни цел да изградим цифровизирана и устойчива България, с икономика базирана на високата добавена стойност.

"Като национално представена работодателска организация, нашата мисия е да подпомагаме дейността на членовете на съюза, затова избрахме да организираме тази международна кръгла маса именно по темата дигитализация и киберсигурност. Тема, която в последните години става все по-актуална за малкия бизнес и неминуемо ще бъде актуална още дълго.

Изключително сме щастливи, че успяхме да съберем на тази кръгла маса толкова ключови представители на различните страни по темата дигитализация и киберсигурност. Благодарим за участието на Мария Габриел, Атанас Пеканов, Луижди Ребуфи, Бойко Таков, Дан Шомон и всички останали, които се включиха" - коментира г-жа Виолина Накова, Председател на Съюз за стопанска инициатива.

 

* съдържание на Съюза за стопанска инициатива