Бош Инженеринг Център София подкрепя Планинската спасителна служба при Български Червен кръст с част от нужните ресурси за безопасната работа на спасителите. Дарението е в размер на 15 000 лв., като сумата ще послужи за закупуване на нови служебни, защитни дрехи за планинските спасители в размер на 10 000 лв. и радиокомуникационна апаратура - пълен комплект ретранслатор на стойност 5 000 лв. По този начин ще бъде осигурена екипировка от най-висок клас, която е подходяща за различни метеорологични условия и е надеждна за спасителните операции.

Планинската спасителна служба е специализирана организация в състава на Българския Червен кръст, като тя е единствената, която се занимава с планинско спасяване в България. Основните й задачи са да оказва помощ на пострадалите в планините, развиването на превантивна дейност за предотвратяване на злополуки, обучението на планински спасители, съдействие в овладяването на последици от аварии, бедствие и други.

Съществена част от състава на Планинска спасителна служба са над 40 лекари - доброволни планински спасители. Тяхната роля е изключително важна при оказване на специализирана лекарска помощ на пострадали високо в планината, на трудно достъпни места или по време на транспорта към болничното заведение.

В оперативната работа на Планинската спасителна служба участват над 550 действащи планински спасители, разпределени в 32 спасителни отряда във всички по-големи планински селища. Доброволците към Планинската спасителна служба са хора с различни професии, сред тях има и представители на Бош Инженеринг Център София. С дейността си на планински спасители те помагат за осигуряването на безопасни условия в критични ситуации във всички сезони на годината. По този начин те застават зад каузата си, а именно да подпомагат безопасността във всички нейни направления - както на пътя, така и в планината. Дарението е част от цялостната стратегия на компанията да подкрепя значими проекти в полза на обществото.


Материалът е предоставен от Бош Инженеринг