В сектор здравеопазване до края на годината ще бъде отпуснат допълнителен финансов ресурс в размер на 223 млн. лв. Наличните средства, които до момента са отпуснати, са в размер на 80,9 млн. лв. Това каза министърът на здравеопазването Костадин Ангелов по време на изслушване в парламента във връзка с предприетите мерки за справяне с последиците от пандемията от коронавирус.

Министър Ангелов посочи, че целта на мерките е да се осигури по-голяма стабилност и сигурност, както и по-голяма грижа за медиците - лекари, медицински сестри, лаборанти, друг персонал в лечебните заведения в условия на коронавирус.

Предстои вероятно и втора вълна на разпространение на болестта, предстоят зимни месеци с редица други респираторни заболявания, посочи министърът.

Ангелов заяви, че за увеличаване на разходите за персонал с 30 на сто на 6 хиляди човека души в системата на Министерство на здравеопазването и с 20 на сто в държавните психиатрични болници са осигурени 12,4 млн.лв.

Той уточни, че средства са предвидени за следните структури от системата на МЗ: районни здравни инспекции, държавни психиатрични болници, членове на Национална експертна лекарска комисия, Националния център по заразни и паразитни болести, центровете по трансфузионна хематология, ИА "Медицински надзор", Изпълнителна агенция по лекарствата, Национален център за обществено здраве и анализи, Национален център по радиология.

Министър Ангелов заяви, че са предвидени средства за увеличаване на субсидиите на лечебните заведения, за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване в размер на 17, 3 млн. лв.

Средствата се предоставят за постигане на капацитет за обслужване на болни с Covid-19 и за достигане на нивата на работната заплата до минималните нива, разписани в колективния трудов договор, коментира здравният министър.

Ангелов заяви, че за запазване на капацитета на клиники и отделения по инфекциозни болести, дори в случаите, когато няма пълна заетост на местата, са предвидени 9,5 млн. лв. Ефектът от тази мярка ще се отрази в 44 лечебни заведения - държавни, общински и частни, коментира той.

За обслужване на пациенти с туберкулозни и неспецифични белодробни заболявания - 0,6 млн. лв. По тази мярка до края на годината са предвидени да се доизплатят 7,9 млн. лв., посочи Ангелов. За субсидия на центрове за психично здраве и 22 психиатрични отделения в болници са предвидени 1,2 млн. лв. По тази мярка по бюджета на МЗ са предвидени да се доизплатят 20 млн. лв. за увеличение на разходите за персонал до 10 на сто, уточни Ангелов.

За субсидия на лечебни заведения в отдалечени и труднодостъпни региони са предвидени 6 млн. лв., каза Ангелов и посочи, че по тази мярка са предвидени да се доизплатят 13 млн. лв. до края на годината. 126, 3 млн. лв. са за увеличение на здравноосигурителните плащания по бюджета на НЗОК.

Относно осигуряването на нетно възнаграждение в размер на 1000 лв. на ангажираните на първа линия в борбата с Covid-19, министърът отчете, че са осигурени средства в размер на 67 млн. лв. До края на годината общият размер на средствата, който ще се изплати, възлиза на 127 млн. лв., каза той. В отговор на въпрос на ГЕРБ министър Ангелов увери, че е гарантирано получаването на финансовите бонуси по 1000 лв. до края на годината.