Военнослужещите ще получават диференцирано заплащане - и за звание, и за длъжност. Депутатите одобриха на две четения (първо и второ) предложените от правителството промени в закона за отбраната. Така, според вносителите и според народните представители, ще бъдат привлечени кадри в армията и ще бъде стъпка в решаване на проблема с некомплекта.

Разпоредбите влизат в сила от 1 януари догодина.

С предлагания законопроект се цели промяна на заплащането на военнослужещите, като досега то се е изчислявало на основа присвоеното военно звание и степента в обхвата на военното звание, занапред основното месечно възнаграждение ще е в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното военно звание, предаде БТА.

От това произтичат и промени на базисните параметри при приемането и въвеждането на нов Класификатор за длъжностите за военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Действащата система за заплащане труда на военнослужещите не позволява диференциране при определянето на заплатите за различни длъжности в обхвата на едно и също военно звание, пише в мотивите си Министерският съвет. Промяната ще даде възможност за справедливо оценяване на труда на отделните категории военнослужещи, се посочва още в аргументите.

В тази връзка се планира промяна на класификатора на длъжностите.

С промените на практика се връща един модел на заплащане, който, според авторите на текстовете, в годините се е доказал като по добър. Желаният ефект е мотивиране на военнослужещите да заемат по-тежки и отговорни длъжности. Той е свързан и със социалния им статус. При повишението на заплатите в две последователни години с по 10 на сто се очаква резултатът да се почувства по-силно след една година, когато ще има възможност и за по-добър социален пакет за военнослужещите.

Кольо Милев от БСП подчерта, че по този начин се дава възможност да се прецизират заплащанията както за званията, така и за длъжността, и МО ще има възможност да привлече кадри за армията.

Пламен Манушев от ГЕРБ отбеляза, че ще се плаща и за длъжност, и за звание, като се диференцира отговорността на военнослужещите. А колегата му Владимир Тошев добави, че досегашният модел не стимулира военнослужещите да излизат от щабовете и да командват по-голяма войска, тъй като почти няма разлика в заплащането.