Общинският съвет приема наредба, с която урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, реда и условията за погребения и кремация, ползването и благоустрояването на гробните места. Това предвиждат приетите на първо четене промени в Закона за устройство на територията, предложени от Юлиан Ангелов от "Обединени патриоти". Промените бяха гласувани с 85 гласа "за", 13 "против" и 32 въздържали се.

Определят се и изисквания към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове.

В мотивите на законопроекта вносителите посочват, че именно липсата на закон за погребалната дейност, с който да се регулират обществените отношения, свързани с траурно-обредната дейност, управлението на гробищните паркове и статусът на лицата, които могат да извършват траурно-обредни услуги, води до необходимостта от предлаганите промени.

Целта е да не се позволи на определени лица и фирми да рекетират хората, обясни Юлиан Ангелов. По думите му това е регулация, която е била въведена от Столична община в последните две години.

В хода на дебата вносителят Юлиан Ангелов обясни, че към момента няма законово основание, въз основа на което общините да регулират тези дейности. Той посочи, че идеята е фирмите, които работят в гробищните паркове, да отговарят на определени изисквания, така че в никакъв случай да не се получава това, което е в момента, а именно поругаване паметта на починалите и рекет върху опечалените.

НС одобри на първо четене и проекта за промени в Закона за устройство на територията, уреждащи 5 G мрежата и внесени от нечленуващия в парламентарна група Спас Панчев. За проекта гласуваха 87 народни представители, 36 бяха "против" и осем се въздържаха.

С промените се цели намаляване на административното регулиране чрез облекчаване на разгръщането на високоскоростните електронни съобщителни мрежи в България. Предвижда се технологичното обновяване на приемо-предавателните мобилни станции да се извършва без издаване на ново строително разрешение, когато е върху вече изграден обект и няма съществени конструктивни промени. Последното ще се доказва със становище на сертифициран инженер-конструктор. Изискванията и редът за измерването на електромагнитните излъчвания остава непроменен - по реда на Закона за здравето.

Въвежда се и допълнителен контрол чрез задължение за операторите да представят конструктивното становище и протокола за измерване на електромагнитните излъчвания в специално създаден регистър на Комисията за регулиране на съобщенията. Една от основните идеи на предложените законодателни промени е създаването на стимул за инвестиции във високоскоростни мрежи и услуги.

Приблизително 106 млрд. евро ще струва на сектора технологичното обновяване, мотивира предложението си Панчев.

С това предложение се цели да не се питат собствениците на жилищните сгради при смяна на съоръженията, хората да не знаят какво става, коментира Георги Свиленски от БСП. Левицата няма да подкрепи законопроекта и смята, че той трябва да дойде от правителството.