Парламентът прие на първо четене промени в Закона за опазването на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия срещу спортното хулиганство. "За" гласуваха 99 народни представители, а 50 се въздържаха.

С приетите изменения се въвежда режим на достъп на посетителите до спортното мероприятие. Предвидено е достъпа да се осъществява чрез предоставянето на документ/знак, персонализиращ посетителите, или след разчитане на лична карта на посетителя от скенер за лични документи. Предлага се условията и редът за достъп до спортно мероприятие и документите/знаците, персонализиращи посетителите да се уреждат с наредба на Министерския съвет, която да влезе в сила една година след обнародването на този закон, съобщи БТА.

Разширяват се правомощията на ръководителя по сигурността и безопасността на спортното мероприятие, свързани с недопускането на лица с наложени принудителни административни мерки и на малолетни и непълнолетни без придружител в спортната зона и спортния обект.

Въведено е изискването съгласието на дееспособен придружител на малолетни и непълнолетни да се удостоверява с декларация.

Регламентирана е прецизно дефиницията за спортно хулиганство, като по този начин понятието се конкретизира и се разширява приложното поле на закона по отношение на противоправното поведение и местата, на които е възникнало.

Системата от наказания е допълнена с принудителни административни мерки, които за определени противообществени прояви ще бъдат налагани от Районното управление на МВР по местоизвършване на деянието. Предвидено е за някои от проявите на спортно хулиганство въз основа на съставен акт и приложен доказателствен материал, началникът на РУ на МВР по местоизвършване на деянието да издава наказателно постановление и налага глоба и принудителна административна мярка.

Въвеждат се допълнителни изисквания относно разполагането и използването на видеокамери с цел документирането на събрания доказателствен материал. Собствениците или ползвателите на спортни обекти и съоръжения, както и организаторите на спортни мероприятия ще трябва да извършат разходи, свързани с техническо оборудване, необходимо за осигуряване на безопасността и сигурността на посетителите на спортни мероприятия.

Този закон трябва да влезе по най-бързия начин в нашето законодателство, коментира един от вносителите на промените - Славчо Атанасов от "Обединени патриоти".

"Много се радвам, че тук по този проблем всички партии се обединихме, посочи той и благодари поименно на депутатите, работили по измененията, както и на представителите на институциите в работната група. Започва футболното първенство, затова работната група взе решение спешните мерки да ги въведем веднага", каза Атанасов.

По негово искане срокът за предложения между първо и второ четене на измененията беше намален на три дни. Атанасов посочи, че в момента се работи по нов закон за футболното хулиганство, който по технически причини ще е готов в края на годината.

Спор в пленарна зала предизвика изказването на Тодор Байчев от "БСП за България", че измененията са стъпка в правилната посока, но от левицата ще се въздържат от подкрепа на първо четене.