Това стана с 12 гласа „за“ и 7 „против" - само депутатите от БСП.

Пред няколко дни Румен Радев върна промените с мотива, че се въвеждат завишени изисквания за заемане на длъжността „постоянен секретар на отбраната“ като най-висш държавен служител в Министерството на отбраната. Според него се създават условия за дискриминация спрямо редица категории лица.

"Мотивите за ветото не са особено основателни, може би не са и достатъчно правно регламентирани, искрено се надявам да не са и политически мотивирани", заяви обаче по време на дебатите депутатът от ГЕРБ ген. Константин Попов, който е и председател на комисията.

„Изискванията за постоянен секретар не са завишени, както се посочва в мотивите на президента, защото за главен секретар на Министерски съвет са с една степен по-високи“, посочи Попов, който е председател на комисията, цитиран от "Фокус".

„Разпоредбата е гаранция за наличието на по-висок професионализъм, необходим за утвърждаване на правомощията, не може да се тълкува като ограничение“, обясни той.

Според него не се създават условия за дискриминация спрямо редица категория лица, както се твърди в мотивите на президента.

„Изразените в мотивите опасения, че се създава нова фаза в процедурата за удостояване с висши офицерски звания са неоснователни, тъй като офицерите се представят едва след приключването на процедурата и издаването на указ“, поясни депутатът от ГЕРБ.

По думите му представянето на офицерите в Комисията по отбрана не е намеса в правомощията на органите по ръководство на отбраната.

„От представянето на офицерите в комисията не произтича писмен акт на парламента, водещ до промяна на статуса или състоянието на висшия военен състав“, коментира още Попов, който е бивш началник на отбраната.

Според него твърдението, че разпоредбата е неясна и не допринася за утвърждаването на правовата държава е доста прекалено, но не и особено състоятелно.

„Не само представянето, а и изслушването на висшия команден състав е законодателно въведена практика в други държави под различна форма“, каза още той.