Премиерът Бойко Борисов и министрите проведоха днес извънредно правителствено заседание чрез видеоконферентна връзка, на което беше прието изменение на решението за предприемане на мерки във връзка с COVID-19, съобщи пресслужбата на кабинета на фона на съобщенията за недостатъчни предпазни облекла и маски за всички медици.

С Решение 159/2020 Министерският съвет е приел най-спешните и необходими към онзи момент мерки, като реакция на разпространението на заболяването. Точка 5 забранява износа на наличните запаси от предпазни медицински средства. Тази забрана е подлежала на нотификация съгласно Директива на Европейския парламент и на Съвета. България е нотифицирала тази забрана, както са направили и всички други държави-членки на Европейския съюз, които са въвели подобни забрани, се посочва в прессъобщението.

На 15 март 2020 г. влезе в сила Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 на Комисията за извършване на износ на определени продукти при условие на представяне на разрешение за износ. С Регламента се цели да се ограничи износа и по този начин да се предотврати евентуален недостиг на предпазни средства, чието търсене се изостри през последните дни и се очаква да продължи да нараства значително в близко бъдеще, с оглед задълбочаващата се епидемиологична обстановка, причинена от COVID-19. Регламентът предвижда компетентните органи на държавите членки да издават разрешение за износ извън Съюза на предпазни средства, подчертават от правителството.

Снимка: Министерски съвет

В тази връзка точка 5 от РМС 159/2020 се изменя, като се забранява износът на предпазни средства, както и дезинфектанти и техни производни, без разрешение за износ, издадено по реда и условията на Регламента от министъра на здравеопазването или оправомощено от него лице. Забраната е в сила за периода на действие на Регламента за изпълнение на Комисията.

Снимка: Министерски съвет

На днешното правителствено заседание Министерският съвет е дал също така съгласие "Софийска вода" АД да предоставя водни количества на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Перник, за осигуряване водоснабдяването на Перник и прилежащите населени места. Решението дава възможност за срок от шест месеца ВиК - Перник, да получава вода от новоизградения авариен водопровод, който свързва водопреносната мрежа на Перник и водопровода от с. Мало Бучино.

Решението за изграждане на новия водопровод беше взето във връзка със засушаването и настъпилата водна криза на територията на Перник, намаления дебит в язовир "Студена" и въвеждането на режим на водоползване в града, се напомня в прессъобщението. По този начин се осигури довеждането на водни количества от събирателните деривации на язовир "Белмекен" - СД "Манастирска", и СД "Грънчар" до Перник.