Международният паспорт на българските граждани да е валиден 10 години вместо 5 години. Поправката в Закона за българските лични документи бе внесена в деловодството на НС от депутатите на ПГ "ВОЛЯ - Българските Родолюбци".

Целта е валидността на задграничния паспорт на българите да се уеднакви с другите документи за самоличност, за да улеснят гражданите, включително и финансово. В повечето страни-членки на ЕС паспортите са със срок от 10 години.

"България е член на ЕС от 12 години. Затова трябва да се придържаме към най-добрите европейски практики и да следваме техния положителен пример. Броят на българите, които живеят, пътуват или работят в чужбина непрекъснато се увеличава и тази законова поправка ще им спести време и пари. Щом сме приели, че европейската общност е "безпрепятствен обмен на идеи, стоки, услуги, капитали и хора", то държавата трябва да подпомага тези естествени интеграционни процеси и да се лиши от малка част от своите приходи за сметка на финансовото облекчаване на своите граждани", коментира депутатът от "ВОЛЯ - Българските Родолюбци" Андон Дончев, председател на Комисията по политиките за българите в чужбина.