От ПГ на "Възраждане" искат намаляването на срока, в който лица, заемали определени висши държавни длъжности, могат да ползват специализиран транспорт, след като вече не заемат поста. Това съобщиха от "Възраждане" на брифинг в парламента. Депутатите от парламентарната група са внесли проект за промени в Закона за Националната служба за охрана.

Текстът от закона, който изменяме, касае възможността и по-скоро правото на определени висши държавни лица, каквито са председателят на Народното събрание и министър-председателят, да ползват специализиран транспорт безусловно, след като изтече техният мандат, обясни Цвета Рангелова. По думите ѝ към момента тези лица могат да ползват такъв специализиран транспорт до четири години, след като вече не заемат тази длъжност, без да са налице каквито и основания за това.

Считаме това положение на закона за излишен разход за данъкоплатците, тъй като безусловното ползване на сили от НСО съответно касаещи транспорт, което са и транспортни разходи за горива, човешки ресурси, за напълно неоправдан във варианта, който съществува към днешна дата, коментира депутатът. Рангелова заяви, че предложените от тях изменения са в посока този срок да бъде намален до 6 месеца, след като тези лица не заемат този пост, и при наличието на конкретни условия за това - при наличие на усложнена среда за сигурност или конкретна застрашеност.

До настоящия момент не са известни в историята каквито и да било случаи, които да налагат ползването на този огромен ресурс, този огромен разход за данъкоплатците, каза още Рангелова. По думите ѝ е имало ситуации, в които определени политици сами са пускали сигнали срещу себе си, за да може да се възползват и да си осигуряват един доста разточителен и луксозен начин на живот. Тя цитира проучвания, според които за 2019 г. използването на такъв транспорт в километри се равнява на 62 пъти обиколката на Земята по Екватора.

Рангелова каза, че са оставили възможност, ако са налице предпоставки за осигуряването на такъв транспорт, то това да бъде преценявано от компетентните лица и такъв да бъде осигуряван.