Върховният административен съд (ВАС) прекрати общо 23 дела, образувани по жалби на политическа партия "Атака", както и на Коалиция "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО", против решения на ЦИК за определяне състава на общо 24 районни избирателни комисии (РИК) в страната. Това съобщиха от пресцентъра на ВАС.

Причината за прекратяването е, че жалбите са процесуално недопустими, тъй като решенията на ЦИК се отнасят до коалицията от партии "Обединени патриоти - НФСБ, АТАКА и ВМРО", а не до партията - жалбоподател, в качеството му на персонифициран субект на процедурата по чл. 60 от Изборния кодекс.

Както ВАС вече се е произнесъл, след като член на коалиционна организация не е пряк адресат на обжалвания акт, той няма законово защитен правен интерес от обжалване, тъй като липсват данни за неблагоприятно засягане върху правната сфера на партията, като отделен участник в коалицията. В случая няма данни за нарушаване, ограничаване на субективни права или създаване на нови субективни права или задължения на индивидуалния участник в коалицията, пише в съобщението.

"Атака" не участва самостоятелно, като политическа партия, в правоотношението с ЦИК при определяне състава на РИК. Липсата на законово защитен правен интерес от обжалване обуславя процесуална недопустимост на тези жалби на основание чл.159, т.4 АПК, поради което жалбите следва да бъдат оставени без разглеждане и производствата по тях - прекратени, пише още в съобщението.