Централната избирателна комисия реши да започне преговори със "Сиела Норма" за подготовка на машините за гласуване за частичните местни избори на 27 юни и за парламентарните избори на 11 юли.

Решението на ЦИК, с номер 217, е публикувано на страницата на Комисията.

Договорът ще включва обучение на хора и предаване на софтуер, логистика на машините и техническото им обслужване.

Максималната прогнозна стойност на дейностите е 4 350 000 лева без ДДС. При подписването на договора изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 на сто от общата цена на договора без ДДС, която служи за обезпечение.

Вчера говорителят на комисията Цветозар Томов заяви, че законът може да се изпълни с наличните 9600 машини за гласуване, защото секциите с над 299 избиратели в България са малко над 9400. Там, където има обективни пречки, законът позволява да се гласува и с хартиени бюлетини. 

45231 са подадените заявления за гласуване извън страната, като срокът изтича на 15 юни. Най-много са от Турция- 16 363, следват Великобритания - 8741, Германия - 6486 и Испания- 2561 заявления, където по традиция има най-много българи.

За пръв път в чужбина ще има близо 800 секции извън страната.