Централната избирателна комисия отказа да регистрира за изборите на 14 ноември партия "Гражданска платформа Българско лято".

Причината е, че към заявлението не е приложено удостоверение за актуална банкова сметка съгласно изискванията на Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

На последните извънредни парламентарни избори, които се проведоха на 11 юли, "Българско лято" събра 49 833 гласа, което им отреди 1.82% и така останаха далеч от Народното събрание (НС).

По решение на Министерски съвет обаче партияа е включена в списъка на юридическите лица във връзка с наложените от САЩ санкции по закона "Магнитски".