Скандалите през август и високият градус на политическо напрежение дават отражение върху нагласите на българите. Никоя институция не остава незасегната от общественото недоволство, показват данните от национално представително проучване на агенция "Тренд". То е проведено от 4 до 11 септември сред 1006 пълнолетни българи чрез пряко интервю "лице в лице", по поръчка на в. "24 часа".

В очакванията за бъдещето на страната се отчита динамика, въпреки че оптимистите продължават да са повече (47%) от песимистите (43на сто).

Положителната оценка за работата на парламента ерозира в последните четири месеца с по няколко процентни пункта всеки месец, като през септември 20 на сто от анкетираните декларират, че имат положителна оценка за работата на институцията, срещу 69%, които не я одобряват.

Снимка: "Тренд"

Спад има и в оценката спрямо правителството, но тук се забелязва такъв само през този месец, без да отчитаме негативна тенденция за няколко месеца, коментират социолозите.

Снимка: "Тренд"

В оценката за работата на президента също се отбелязва негативна динамика, като отрицателните оценки се повишават с 5%, а положителните падат с 3%.

Въпреки негативния тренд и на индикатора за необходимост от предсрочни парламентарни избори половината българи все още смятат, че нов вот не е необходим, а 53 процента са на мнение, че правителството ще изкара пълен мандат.

Синмка: "Тренд"

Независимо от негативната тенденция относно оценката на основните институции, партийните предпочитания на българите се запазват сходни с предишните месеци. Дистанцията между двете основни партии - ГЕРБ и БСП, се запазва на около 3% - 22,9 на сто срещу 19,7 на сто.

ДПС и "Обединени патриоти" остават с разлика в рамките на 1%. В сравнителен план с предишните месеци разликите са в рамките на статистическата грешка.

Според 55% от всички запитани оставките на министрите на вътрешните работи, регионалното развитие и транспорта няма да внесат промяна в работата на кабинета. 15% смятат, че правителството ще се подобри след кадровите смени, а 9% остават скептични.