С приближаването на местните избори желанието за участие във вота се увеличава. Над половината от тези, които имат намерение да гласуват, вече твърдо са избрали за кого ще дадат своя вот. За българите най-важно е новият главен прокурор да не е корумпиран и да е честен. Това показват данните от новото национално представително проучване на Изследователския център "Тренд" по поръчка на "24 часа".

Оптимизмът продължава да преобладава в по-голямата част от българските граждани (50%), докато песимистите остават с по-малък дял (39%). Традиционно най-младите остават най-оптимистично настроени, докато при най-възрастните песимистичните нагласи доминират.

В навечерието на местните избори 42% от всички български граждани декларират, че със сигурност ще гласуват, докато малко под една четвърт (24%) заявяват, че по-скоро ще упражнят правото си на глас. Предизборната кампания дава резултат - сравнението между същия въпрос през септември и през октомври регистрира малко по-силна мобилизация. Ясно личи силната мобилизация на привържениците на ГЕРБ, БСП и ДПС.

Над половината (55%) от тези, които със сигурност ще гласуват или по-скоро ще гласуват, твърдо са решили за коя партия / коалиция ще гласуват, докато 26% все още не са решили. Тук наблюдаваме същата зависимост в сравнението между проучването ни през септември и това през октомври. Регистрираме увеличение на решилите през октомври и спад в колебаещите се.

Снимка: Тренд

Снимка: Тренд

 

Снимка: Тренд

Ден преди избора за нов главен прокурор тествахме основните институции в сектора. С най-висока положителна оценка е МВР -единствената от тестваните институции, където положителната оценка надвишава, макар и минимално, отрицателната. Съдът е с най-голямо натрупване на отрицателни оценки, а за работата на ВСС най-голям дял нямат мнение.

Снимка: Тренд

Над три четвърти (76%) са тези, които са чули / разбрали, че в края на този месец ще бъде избран нов главен прокурор, докато 18% не са.

 

Снимка: Тренд

На въпрос за качествата, които е важно да притежава новият главен прокурор, силно доминиратморалните - да не е корумпиран, неподкупен (20%), да е честен и коректен (19%), да е независим и да не се поддава на влияния (9%), докато управленските способности и опита отстъпват само с 9%. Най-голям дял от запитаните не могат да преценят.

Снимка: Тренд

Проучването е реализирано от "Тренд". Източник на финансиране: в. " 24 часа". Размер на извадка: 1000 преки полустандартизирани интервюта "лице в лице" с респонденти 18+. Представително е за пълнолетното население на страната. Проведено е от 1 до 10 октомври. Размер на статистическата грешка: ± 3,1%.