Министърът на транспорта Росен Желязков разпореди одит на "Летище София" за проверка на договорите за доставка на стоки в търговските обекти и за анализ на вземанията на стойност над 10 000 лв., както и предприетите действия за тяхното събиране, съобщиха от ведомството.

Одитът ще бъде извършен от Звеното за вътрешен одит към транспортното министерство. Той трябва да приключи в кратък срок.

По данни на годишния финансов отчет на летището за 2017 г., годишният оборот на безмитните магазини възлиза на 57 392 000 лв, а печалбата от продажбите е 9 млн. лева и съставлява 60,8% от цялата печалба на аеропорта.