Министър-председателят Стефан Янев свиква Съвета по сигурността в понеделник, 7 юни, съобщи правителствената пресслужба.

Тема на заседанието е: "Актуални рискове и заплахи за системата за защита на националната сигурност. Анализ на институционалната ефективност в сектор "Сигурност" и необходимост от по-адекватни мерки за нейното повишаване".

Дневният ред на заседанието на Съвета по сигурността предвижда обсъждането на:

  • мерки за гарантиране на политическата стабилност;
  • необходимост от нови и адекватни политики за борба с корупцията;
  • прилагане на по-ефективни механизми за координация и взаимодействие на структурите в сектор "Сигурност".

Съветът по сигурността е консултативен орган при Министерския съвет по въпросите на националната сигурност на Република България.

По норматив в основния състав на Съвета по сигурността са включени: заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация, заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, министъра на външните работи, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите, техни заместник-министри, главния секретар на Министерството на вътрешните работи, началника на отбраната и ръководителите на разузнавателните и контраразузнавателните служби.

В оперативния състав на Съвета по сигурността влизат министъра на външните работи, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, заместник-министър на финансите, главния секретар на Министерството на вътрешните работи и началника на отбраната.