Премиерът Стефан Янев проведе среща със заместник министър-председателя на Украйна по европейската и евроатлантическата интеграция Олга Стефанишина. Във фокуса на разговора бяха двустранните отношения, основаващи се на силните исторически и културни връзки между българския и украинския народ, както и европейската и евроатлантическата перспектива на Украйна.

Министър-председателят Янев изтъкна, че проевропейската ориентация на Украйна, споделените евроатлантически ценности и присъствието на най-голямата историческа българска общност в чужбина на територията на Украйна допълнително укрепват двустранните връзки и създават солидна основа за тяхното по-нататъшно задълбочаване във всички области от взаимен интерес. Премиерът заяви също готовността на правителството на България да засили добрата динамика в двустранния диалог. Специално внимание бе обърнато, че България твърдо подкрепя европейската перспектива на Украйна и нейните усилия по пътя на реформите.

Стефанишина постави акцент върху стъпките, които Украйна прави в тази посока като акцентира върху сериозните реформи в системата за сигурност на страната. Тя призова за подкрепа по отношение на евроатлантическата перспектива на Украйна като обърна внимание, че няма перфектен исторически момент.

В рамките на срещата бяха обсъдени и нови форми за по-задълбочено сътрудничество в сферата на сигурността на страните от Черноморския регион, както и предизвикателствата пред тяхното реализиране.