Министър-председателят Стефан Янев се е срещнал с посланика на Турция Айлин Секизкьок. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. В хода на разговора са били подчертани традиционно добрите отношения между двете държави, а също и възможностите за тяхното конструктивно надграждане в перспектива.

Посланик Айлин Секизкьок е определила България като важен съюзник, добър приятел и искрен съсед. Тя е акцентирала върху потенциала за по-ефективно развитие на двустранните връзки. Ползотворното сътрудничество при преодоляването на последиците от кризата, свързана с COVID-19, е било откроено като пример за добросъседски отношения.

Българският премиер е посочил пред посланик Секизкьок, че основен приоритет в момента е провеждането на предстоящите парламентарни избори на 11 юли. Янев е обърнал внимание на предизвикателствата пред нашата страна в този контекст като използвал възможността да благодари за съдействието, което ни оказват турските власти по отношение на ефективната подготовка за провеждането на вота на територията на Турция.

В хода на срещата е било отбелязано, че България и Турция работят добре заедно в редица области като миграцията и сигурността по границите. Акцент е бил поставен върху необходимостта да се продължат усилията и ползотворната работа в тази посока, така че да няма миграционен натиск на нашата обща граница.

В рамките на срещата е било обърнато особено внимание на съществения потенциал за разгръщане на търговско-икономическите отношения, както и на възможностите за привличане на по-значителни турски инвестиции в редица области от взаимен интерес, включително в сферата на високите технологии.