"България има шанс да привлече новата Европейска агенция по труда, като предложи седалище в София. Така у нас ще има европейска структура с бюджет от 52 млн. евро годишно и 150 работни места. Работа на правителството е да представи кандидатурата ни подобаващо, за разлика от предния път с Европейската агенция по лекарствата. Другата седмица в Страсбург ще се гласува регламентът за създаване на Агенцията, кандидатури се подават до 6 май, а финалното гласуване в Съвета ще се проведе на 13 юни в Люксембург. Кипър, Латвия и Словакия вече работят по въпроса. Би било жалко, да пропуснем и тази възможност. Още повече, че България има традиции в социалната политика и законодателство, а като най-бедната страна-членка на ЕС въпросът за трудовите права стои с особена важност. Ето защо, настоятелно призовавам българското правителство да подходи сериозно и да кандидатства за седалище на тази нова европейска агенция - не само чрез издържани документи, но и със сериозна дипломатическа офанзива за осигуряване на подкрепа от останалите държави-членки", това заяви българският евродепутат Сергей Станишев.

"Тази седмица, в неформални разговори с леви премиери аз вече поставих въпроса седалището на новия Европейски орган по въпросите на трудовия пазар (European Labour Authority, ELA) да бъде в България. Създаването напосочената агенция беше един от основните елементи на извоювания от социалистите Европейски стълб на социалните права. Тя ще има за задача да осигурява справедлива мобилност в рамките на единния пазар, т.е. да се бори със злоупотребите и да организира съвместен контрол, да следи за безопасните и здравословни условия на труд и да противодейства на нерегламентирания труд", коментира президентът на ПЕС.

Този въпрос е важен за ЕС. Над 16 милиона европейци живеят и работят в държава-членка, различна от тази, на която са граждани. Това е двойно повече, отколкото преди 10 години. Всеки ден 1,7 милиона европейци пътуват до работни места, намиращи се в друга държава-членка. Важно е и за хилядите българи, които всяка година заминават за друга страна-членка на ЕС като сезонни работници, например. "Всички сме чували за крещящи случаи на злоупотреби, ниско заплащане, унизителни условия на труд и настаняване, изземване на паспорти и т.н. Тази нова агенция ще координира усилията на европейско ниво, за да се сложи край на такива практики сред работодателите, а държавите да прилагат по-стриктно европейското трудово законодателство".

В момента тече процедурата за избор на седалище на тази нова европейска агенция. България е сред петте страни, където все още няма европейска институция или агенция, след предишния неуспешен опит за новото седалище на Европейската агенция по лекарствата. Тогава страната ни представи кандидатурата си в едва четири страници - подобен несериозен подход рязко контрастира със 70-те страници кандидатура на Холандия, с подробни анализи и разчети. В крайна сметка Амстердам спечели гласуването в Съвета.