Срещата на лидерите на партии от ЦИЕ във Вишеград приключи с обща декларация. Председателят на БСП Корнелия Нинова се обърна към тях: "радвам се, че групата ни се увеличава. На първата среща бяхме Вишеградците и аз. Сега се присъедини Хърватия. Вярвам, че на следващата, през февруари, ще бъдем още повече. Нашите държави, макар и различни по своему, имаме общи икономически и социални проблеми. Имаме и общи виждания за бъдещето на Европа. Това ни прави съмишленици. Прави ни и по-силни. Никой не може сам да се справи с предизвикателствата пред нас. Сигурна съм, че нашата обща декларация ще бъде забелязана и много хора ще чуят това, което казваме в нея", заяви Нинова.

На 29 ноември 2018 г., водени от желанието да поставят началото на традиция, лидери на социалистически и социалдемократически партии на страни от Централна и Източна Европа се събраха, за да вземат позиция по въпроси, които могат да определят бъдещето на региона и на целия Европейски съюз до предстоящите избори за Европейски парламент и след това.

В декларация те заявяват, че Европа се намира в опасност повече от всякога и опасността се изразява в крайни антиевропейски настроения. Като една от основните задачи лидерите от региона поставят премахването на големите социални неравенства - както на ниво страни членки, така и за целия Европейски съюз. Според тях една по-социална Европа може да допринесе за изравняването на заплатите в регионален аспект, както и да предотврати и обърне тенденцията на загуба на човешки потенциал в региона, довела до сериозен недостиг на работна ръка. В документа се настоява за увеличаването на средствата в многогодишната финансова рамка, а не орязване на фондовете за кохезионна политика и селскостопанска и друга важна помощ, които спомагат за намаляване на социалните различия. "Знаем, че вредите, които биват нанесени върху бюджета на ЕС вследствие на финансови измами са значителни и изразяваме съжаление, че голяма част от тези съмнителни случаи не биват разкрити. Поради това приветстваме учредяването на Европейска прокуратура и призоваваме държавите членки, които не са се присъединили към нея, да го направят", пише още в декларацията. По въпроса за мигрантската криза левите лидери считат, че е необходимо да бъдат едновременно отчитани социалните и хуманитарни аспекти, както и тези свързани с обезпечаване на сигурността. В допълнение трябва да бъдат предприети сериозни действия за подобряване на икономическите и социални условия в страните на произход.

Лидерите обръщат сериозно внимание на климатичните изменения и на опазването на околната среда, но подчертават, че не трябва да се забравят общностите, които са особено засегнати, като например работниците в зависимите от въгледобив региони и други енергоемки индустрии. В декларацията се акцентира и на проблема с двоен стандарт при храните и други потребителски стоки.