Депутати от ГЕРБ внасят в парламента законодателни промени, с които се цели по-строго обвързване на някои социални помощи за семейства с редовното посещение на децата им в задължителната предучилищна форма на образование и в училище. Това обявиха на пресконференция в парламента председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов и министрите на труда и социалната политика - Бисер Петков, и на образованието и науката - Красимир Вълчев.

Предложението на ГЕРБ за промяна в Закон за семейните помощи за деца е - ако едно дете има 3 дни отсъствия от предучилищната група в детската градина или 5 учебни часа неизвинени отсъствия в един месец от една учебна година, то семейството се лишава от месечна помощ за дете за срок от 1 година. Сегашният режим предвижда при същия брой отсъствия лишаване от помощта само за съответния месец.

"Предлагаме един изключително строг режим, целта е да ангажираме родителите така, че децата да посещават редовно училище", заяви зам.-председателят на Комисия по труда, социалната и демографската политика Светлана Ангелова.

Председателят на Комисията по образование Милена Дамянова добави, че това е крайна мярка в сравнение със сегашния режим, и цели да предотврати ползването на вратички и изключения.

"Промяната има една основна цел - всяко дете има право на образование, а семейството и държавата имат задължението да гарантират това право", допълни тя и изтъкна, че не е редно тази политика да бъде възприемана като санкция, а напротив - като усилие да се утвърди училището като "обществена и най-висша ценност".

Министър Красимир Вълчев коментира, че непосещаването на училище е главен проблем в цялата страна и навсякъде хората призовават за по-тежък санкционен режим. Той обаче подчерта, че няма да бъдат спирани всички социални помощи, тъй като някои от тях трябва да бъдат получавани въпреки всичко.

Законопроекти със сходни мерки вече внесоха "Обединени патриоти" и "БСП".

Патриотите предлагат взимането на социални помощи да бъде обвързано с участие в програми за ограмотяване, придобиване на квалификация и полагане на общественополезен труд.

Социалистите пък искат спиране на всички семейни помощи, ако дете под 16 г. не ходи на училище, както и преразглеждане на политиката за делегираните бюджети за училищата и спиране на практиката "парите следват ученика". Предложението им предвижда и поправки в Наказателния кодекс, които да засилят санкциите за лица, които живеят на съпружески начала с малолетни и непълнолетни деца.