Работата по механизма ще се концентрира повече върху идентифицирането на децата в риск, осигуряването на ежедневната посещаемост и върху превенцията от отпадане от детска градина и училище. Търсим балансирания подход между подкрепящите мерки и санкциите, за да можем да върнем децата в образователните институции. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на Шестата среща на образователните експерти в общините, съобщи пресцентърът на МОН.

Сачева е представила предложенията за промени в Закона за социалното подпомагане и в Закона за помощите за деца, които предвиждат по-сериозно обвързване на социалните плащания с посещението на детска градина и училище.

При повече от 3 дни непосещение на детска градина или при 5 неизвинени отсъствия в училище в рамките на месец детските надбавки ще бъдат спирани за срок от една година. Предвижда се помощите за децата в първи клас да се дават на два пъти - в началото на първия и в началото на втория срок. С ходенето на училище ще се обвържат и помощите за наем на общинско жилище и за отопление.

Според Деница Сачева в момента глобите се събират трудно и трябва да се мисли върху механизъм за обвързване на помощите със заплащане на наложените глоби. "В същото време предлагаме и подкрепящи мерки като възможността помощите да се изплащат в натура - обувки, дрехи и пособия за обучение, да са под формата на такса за детска градина. Скоро започват два нови проекта за осигуряване на допълнителни занимания по български език и по други предмети, както и за покриване на таксите за детски градини за децата от бедни семейства", е информирала Сачева.

Пред представителите на общините заместник-министърът е представила националните програми за десегрегация и за предучилищно образование. С първата ще бъдат подкрепени общинските политики за десегрегацията, като се предвиждат средства за транспорт на децата до десегрегирани детски градини и училища, и за работа с родители. Във втората се предвижда осигуряване на плавен преход на децата от семейната среда към детските градини.