Годишни финансови отчети и списъци на дарителите си за 2020 година в срок са подали 121 политически партии, съобщиха от Сметната палата.

Не са подали годишни финансови отчети пет партии: "Балканска демократична лига", "Движение за европейска интеграция", "Движение на непартийните кандидати", "Национал-демократична партия" и "Обединена социалдемокрация", съобщиха от одитната институция.

Сметната палата ще уведоми прокуратурата за това, че една партия - "Движение за европейска интеграция", прави това нарушение за втора поредна година.

Освен това, отчетите на три партии - "Български земеделски народен съюз", "Движение експерти за регионите" и "Новото време", са подадени след законоустановения срок, но са спазени изискванията на ЗПП относно формата, съдържанието и начина на представяне.

Съгласно Закона за политическите партии, ще бъдат глобени всички партии, които не са представили отчети, както и тези, чийто отчети са представени след законовия срок. Имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.