Премиерът Бойко Борисов и председател на ГЕРБ разпореди на Парламентарната група на партията да изработи и внесе нова поправка в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. Това се случи минути след като стана ясно, че президентът Румен Радев налага вето върху закона, приет от 44-ото Народно събрание на 18 юли 2018 г.

Целта на новите предложения на ГЕРБ ще бъде да отпаднат всички съмнения за лобизъм в полза на една или друга страна. Текстовете трябва категорично да предвидят забрани за разпростиране на действието спрямо заварени приватизационни договори. Промените ще бъдат оповестени на брифинг в Народното събрание от 14 часа днес.

По-рано днес от пресцентъра на президентството публикуваха следните мотиви за връщане за ново гласуване на приетия Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол:

"С § 3 се ограничава срокът на специфични задължения на купувачите по приватизационни договори в рамките на 5 години. В мотивите на ветото се посочва, че конкретният времеви обхват на задълженията по всеки приватизационен договор трябва да се определя според обекта на приватизацията и осъществяваната дейност, а не да се подчинява на формални законови ограничения, които създават преимущество на купувачите за сметка на обществения интерес.

С § 4 това ново правило, както и разсрочването на поетите задължения, ще важат и за вече сключени приватизационни договори. Новата уредба ще се отнася за купувачи, които не са изпълнили своите задължения, но са платили неустойките за тях. Нещо повече, плащането на тези неустойки се изисква само за първите 5 години от договора. Така ще се облагодетелстват и неизправни купувачи, които имат непогасени плащания за неустойки за период след тези 5 години.

Приетата уредба ще има за последица освобождаване на купувачите от специфични задължения. Ще се изключи и възможността да се търсят неустойки за тяхното неизпълнение за периода над 5 години. Няма оценка как новата уредба ще се отрази на средствата от неустойки, които трябва да постъпват в държавната пенсионна система и в общинските бюджети."

Пълния текст на мотивите можете да видите тук