Със 103 гласа "за", 42 "въздържали се" и без нито един против парламентът прие на първо четене промените в Закона за резерва на въоръжените сили, с които се въвежда срочна служба в доброволния резерв. Предложението дава възможност всеки български гражданин до 40 г., по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на закона, да служи във въоръжените сили за срок до 6 месеца.

През този шестмесечен период пълнолетни български граждани ще могат да преминават военна подготовка и ще изпълняват задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили като резервисти.

Срочната служба в доброволния резерв ще включва три етапа - начална военна подготовка, специална военна подготовка и изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили.

На доброволеца ще се осигурява възнаграждение, здравно и социално осигуряване при изпълнение на договор за срочна служба в доброволния резерв.

Работодателите ще имат възможност да запазват персонала си, като осигуряват неплатен отпуск на работниците/служителите си и им позволяват да преминат срочна служба в доброволния резерв, се посочва в съобщението.

Даването на статут на срочна служба в доброволния резерв за срока на договора, който ще се подписва между страните, ще доведе до повишаване на интереса и ангажираността на българските граждани към тяхната подготовката за защита на Отечеството, се казва в мотивите към проекта.

С новата служба се планира преодоляване на некомплекта в армейските формирования.

По силата на Закона за резерва на въоръжените сили на РБ доброволните резервисти са български граждани, които са изявили желание да служат в резерва или да предоставят техника за определен период от време със сключен договор. За срока на действие на договора българските граждани придобиват статус на резервисти, а техниката -статус на техника-резерв.

В хода на разискванията депутатите от ПГ "БСП за България" Николай Цонков и Кольо Милев заявиха, че тяхната парламентарна група ще се въздържи от подкрепа за законопроекта, тъй като промените, които се предлагат са "козметични" и няма да решат проблема с недокомплекта в армията.

Цонков заяви, че 13 процента е окомплектоването на доброволния резерв, тоест от около три хиляди души, предвидени за доброволен резерв, заети реално са около 450 души. Депутатът посочи, че това понятие "срочна служба" в доброволния резерв няма да доведе до кой знае какви резултати, тъй като липсвали стимули, за да бъдат попълнени тези 3000 бройки резервисти заложени в закона.

Пламен Манушев от ГЕРБ заяви, че идеята на този законопроект е да се запълни военновременният състав на поделенията на Българската армия, тъй като запасните са станали вече на възраст и са започнали да излизат от резерва.

Ген. Константин Попов, председател на ресорната комисия по отбрана, защити предлаганите промени. Той разясни, че доброволният резерв се състои от две компоненти: резерв на активна служба и доброволен резерв на разположение за тази активна служба. "Сега правим още едно попълнение - за срочна служба към тази активна служба", уточни ген. Попов и отбеляза, че ще има и осигурен бюджет от Министерство на отбраната за подготовката на резервисти.