Това обяви шефът на бюджетната комисия Менда Стоянова в парламента. Според нея временният синдик ще встъпи в длъжност веднага след като измененията в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник.

По-рано депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси приеха почти без дебати и възражения промените в Закона за банковата несъстоятелност, които въвеждат институцията на "временен синдик".
Гласуването в пленарна зала ще бъде утре.

Временните синдици ще могат да атакуват сделки със задна дата, предлагат вносителите на последните промени в Закона за банковата несъстоятелност.

Идеята е да бъде поискан външен одит на Корпоративна търговска банка, а ако парите бъдат проследени, но не могат да бъдат намерени конкретно, виновните лица да отговарят с личното си имущество.

Временните синдици ще се назначават от съда по предложение на Фонда за гарантиране на влоговете и ще се отчитат пред министъра на финансите.

Според Стоянова сегашните квестори в КТБ, които са назначени от БНБ, са разрешили прихващания на стойност от близо 900 млн. лв., с което са ощетили ФГВБ, който е първи по право кредитор на банката. Всички тези сделки ще бъдат атакувани в съда, обеща тя.

Относно възраженията на основния акционер в КТБ - "Бромак" срещу промените в Закона за банковата несъстоятелност, Стоянова обяви, че всяко юридическо лице може да се обърне към съда, ако сметне, че е засегнато.

Неясен остава въпросът със списъка с квесторите и синдиците, които могат да управляват банки. Според БНБ той е банкова тайна и може да бъде даден на ФГВБ, като най-голям кредитор едва след решението на съда за КТБ. Менда Стоянова обаче обяви, че разполага с този списък, въпреки че е тайна.

Актуализираният списък е изпратен на Фонда за гарантиране на влоговете с писмо от 22 октомври 2014 г., декларираха от БНБ веднага след изявлението на Стоянова. По установена още от 1998 г. практика списъкът съдържа освен имената на лицата също така данни за техните адреси, телефонни номера и друга информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита личните данни, съобщават от Централната банка.

По своя законов статут този списък не е публичен, за разлика например от регистъра на лицензите и разрешенията, се посочва още в съобщението.

Преди това Менда Стоянова изрази съмнение дали всички хора от списъка на БНБ имат необходимата квалификация.

Стоянова декларира, че бъдещият временен синдик ще сключи договор с чужда фирма, която ще търси парите на КТБ. Според нея до момента във ФГВБ са постъпили 4-5 оферти от фирми, специализирани в тази дейност. Самата тя е имала срещи с две от тях преди Нова година.

Права и задължения на временния синдик >>

Преди дни квесторите в КТБ декларираха, че не са извършвани погашения на кредити чрез прихващания, постъпили в деловодството на банката след законодателните изменения на чл. 59 от Закона за банковата несъстоятелност (ДВ - бр.98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.). Те заявиха, че не могат да извършват разпоредителни сделки с имуществото на банката поради наложените по искане на БНБ предварителни обезпечителни мерки.

Цесии

Цесията е договор, с който кредиторът по едно вземане го прехвърля на трето лице. Най-често при цесиите се изкупуват дългове, но при случая с КТБ се купуват депозити. Някои депозанти пък са сключили цесии със свои роднини и по този начин са разделили големия депозит на по-малки до 200 хил. лв. (196 000 е гарантираният депозит).

Проблемът с прихващанията

Ако един добър кредитополучател с 1 млн. лв. кредит реши да купи депозит от 1 млн. лв., то той извършва правно допустимата сделка цесия, обясни преди време Менда Стоянова. Въпросният кредитополучател така става и вложител на банката и в този случай той изисква от квесторите в КТБ да извършат прихващане между кредита и депозита му.

Ако това прихващане се извърши, това означава, че кредитополучателят ще погаси своя кредит, без да плаща пари в масата на несъстоятелността на банката.

В същото време вложителят ще получи сума, по-голяма от тази, която би получил до размера на гарантирания депозит.

Около 1,7 млрд. лв. представляват добрите кредити в КТБ - тези с обезпечения, посочи Стоянова.

Ако се направят подобни прихващания за 1,7 млрд. лв., то в масата на несъстоятелността няма да постъпят реални пари, посочи Менда Стоянова. Така всички останали вложители и на първо място Фондът за гарантиране на влоговете в банките, както и останалите вложители, които не са извършили подобни цесии, просто няма да вземат нищо, каза депутатът от ГЕРБ.