Парламентът прие процедурните правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на БНБ. Това се налага поради подадената в началото на март оставка на досегашния ръководител на банковия надзор Димитър Костов.

Кандидатурата се внася в комисията по бюджет на НС от управителя на Централната банка (Димитър Радев - на снимката) в тридневен срок от гласуването на правилата.

Медиите могат да изпращат до комисията по бюджет въпроси към кандидата преди изслушването му, а юридическите организации с нестопанска цел - да изпращат становища по предложението също в комисията по бюджет.

Претендентът за поста ще бъде предварително проверен за принадлежност към бившите спецслужби - ДС и РУ на БНА.

Изслушването във финансовата комисия е на открито заседание, на което кандидатът представя концепцията си за дейността, за която е номиниран - ръководител на "Банков надзор". Той се смята за одобрен, ако за него в пленарната зала са гласуват повече от половината присъстващи народни представители.

Вече се писа, че Радослав Миленков, който в момента оглавява Фонда за гарантиране на влоговете, е фаворит за поста.