Не съставляват законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество прекратяването на наказателното производство или влизането в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен по съответната разпоредба от закона. Това реши окончателно парламентът с приети на второ четене спешни промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Те са в отговор на тълкувателно решение на Върховния касационен съд, според което прекратяването на наказателното дело е абсолютна пречка за внасяне на иск за гражданска конфискация.

БСП е против текста, защото, според левицата, той е позор за конституционния ред.

Красимир Янков коментира, че Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) е превърната в инструмент за експроприация на лица, неудобни на системата.

Предложенията са срам за всяка правна професионална общност, отказ от правова държава, подкрепи го колегата му Валери Жаблянов. Според него, поправката означава човек, който е обявен за невинен от съда, да продължава да търпи санкции, да продължи производство, което да му налага санкции. Това е позор за конституционния ред, категоричен беше той.

Депутатът от ГЕРБ Данаил Кирилов (на снимката) внесе по спешност предложението прекратеното наказателно дело да не е пречка пред внасянето на иск в съда за отнемане да незаконно придобито имущество. Поправката бе приета на първо четене миналата седмица. Мотивът на вносителя бе да се осигури ефективната работа на КПКОНПИ, а правното основание - упражняването на правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество е самостоятелно производство, необвързано от развитието на наказателния процес.

След решението на ВКС и без промените в закона КПКОНПИ трябва да оттегли от съдилищата в страната исковете за отнемане на незаконно придобито имущество, което по данни на председателя й Пламен Георгиев, засяга 19 производства за близо 22 млн. лeва. На основание на тълкувателното решение вече е прекратено едно производство и комисията има около 300 висящи съдебни производства, каза при обсъждането в правна комисия Георгиев.

Неприключилите до влизането в сила на този закон проверки и производства пред съда във връзка с отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, както и производства по установяване на конфликт на интереси и налагане на административни наказания, се довършват по досегашния ред от КПКОНПИ, прие също днес Народното събрание.