Предвижда се да бъдат поискани подобрени оферти от участниците в процедурата за придобиване на нови модулни патрулни кораби за Военноморските сили (ВМС), съобщи заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков в отговор на въпрос в ресорната парламентарна комисия днес.

Той информира, че междуведомствената работна група по проекта за модулни патрулни кораби за ВМС, която оглавява, е излязла с доклад до министъра на отбраната, в който се констатират сериозни проблеми в частта за методиката за оценка. Не беше изчистена по начин, по който да даде възможност за един от важните критерии - интегрираната логистична поддръжка в периода на жизнения цикъл, когато тези кораби влязат на въоръжение, да бъде дадена яснота кой от участниците предлага поддръжка, която може да бъде остойностена по категоричен начин, обясни заместник-министърът. След този доклад, утвърден от министъра на отбраната, експертна група работи всекидневно, и ще приключи с предложения за изменения в т.нар. RfP (запитване за предоставяне на оферти) и в методиката, след което да бъдат поискани подобрени оферти от страна на участниците, обясни Величков.

По този проект практически до края на годината, всички знаете, пари няма. В случая търсенето на бързо решение със сключването на договор до края на годината всъщност не води до започване на работа по изпълнението от страна на избрания изпълнител, каза Величков. Средствата и по този проект, и по проекта за бойната машина за Сухопътните войски, са вече разписани в средносрочната прогноза, предложена от МО на Министерството на финансите за следващите години. За проекта за корабите парите са разчетени вече в рамките на 2020-2025 година.

Пламен Манушев от ГЕРБ, който като високопоставен офицер командваше преди години ВМС, изрази притеснението си от представената информация от заместник-министъра. Той коментира, че обещанието на министъра на отбраната многократно е било, че до края на тази година ще сключим договор и догодина ще плащаме. Да сключим догодина договор, ще отиде пак октомври-ноември и няма да стане нищо, и флотът ще загине, ако продължаваме така. Съвсем откровено и честно ми е мъчно да чувам тези неща, добави Манушев, който изрази и други притеснения за състоянието на бойния флот.

Анатолий Величков изрази съжаление за тези оценки и коментира, че решението за това кога ще бъде сключен договорът е в зависимост и от променените или допълнени оферти и на трите участника в процедурата за придобиване на многофункционалните модулни патрулни кораби. Той добави, че ако те реагират бързо, със сигурност ще има някакъв резултат и към края на годината, но ако това не стане, сигурно нещата ще се изместят в рамките на януари-февруари идната година. Но междуведомствената комисия не е прекъснала работата си, изтъкна отново заместник-министърът.