С промени в Закона за МВР, приети на второ четене, депутатите одобриха създаването на нова Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма (ГДЖСОБТ).

Новата структура е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на Специализирания отряд за борба с тероризма и на Главна дирекция "Национална полиция", свързани с дейността на или ползвани от дирекция "Жандармерия".

ГДЖСОБТ ще предотвратява и пресича терористични действия, ще освобождава заложници, ще задържа или обезврежда особено опасни престъпници или престъпни групи. Освен това служителите в нея ще обезпечават безопасността срещу потенциални атаки чрез снайперисти.

Предвидено е възможността дирекцията да опазва обществения ред при провеждане на масови мероприятия и да възстановява, поддържа и опазва обществения ред при масови безредици. Структурата се ангажира и с опазване обществения ред при кризи.

ГДБОП, ГДНП, ГДГП, ГДЖСОБТ и в областните дирекции на МВР ще могат да се създават специализирани звена за реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и за участие в специални операции с висока степен на риск, предвиждат текстовете.

С влизането в сила на този закон се предвижда запазването на заварените трудови и служебни правоотношения на служителите в съответните служби съответно по Закона за държавния служител и Кодекса на труда.