Само една е кандидатурата за управител на НЗОК - на проф. Петко Салчев, който в момента е зам.-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Кандидатурата е публикувана на сайта на Народното събрание.

Проф. Петко Салчев бе зам. здравен министър от 2003 до 2005 г., директор на болница "Царица Йоанна", шеф на дирекция "Класификационни системи, стандарти и иновации" в Националния център по обществено здраве и анализи и директор на Регионален център по здравеопазване - София град. Проф. Салчев е изследовател в секция "Макроикономика" в Института за икономически изследвания - БАН. Работил е и ръководил Катедра "Социална медицина и здравен мениджмънт" към Медицински университет - София, като е преминал през всички научно-преподавателски степени - асистент, главен асистент и доцент.

Изслушването на проф. Салчев трябва да е най-късно следващата седмица. Мандатът на сегашния управител на Здравната каса д-р Дечо Дечев изтича на 12 март.