Това е част от плана му за мащабни съкращения, пише "Труд".
Вчера правителството реши допълнително да се намали държавната администрация с 22 структури, а 56 да бъдат преструктурирани. Това ще намали щата с още 2500 бройки, разкри Дянков.

Правителственият Авиоотряд 28 с 82 служители преминава като второстепенен разпоредител с бюджетни средства към МС, съобщава пък "Класа". Предвижда се реорганизация на Държавната агенция за метрологичен и технически контрол и прехвърлянето на дейността й към други структури, както и промяна на статута на Патентното ведомство. В МВР се сливат дирекциите „Пожарна безопасност“ и „Гражданска защита“. От министерстгво на околната среда към общините се прехвърлят функции за управление на общински язовири и на находища на минерални води.

Сериозна оптимизация се чака при сливането на три големи национални служби в бъдещата Агенция за безопасност на храните. Тя трябва да поеме част от служителите на ветеринарномедицинската служба, в която в момента работят 2700 души, националната служба за растителна защита (476 души), службата по зърното и фуражите (76 души). В земеделието ще бъдат изцяло закрити две изпълнителни агенции - по хидромелиорации (84 души) и по почвени ресурси (48 души), врати затварят и отделни структури в Селскостопанска академия.
Ще бъде намален и съставът на общинските земеделски служби, държавните горски стопанства и лабораториите.

В здравеопазването 28-те регионални центрове по здравеопазване се сливат с 28-те РИОКОЗ, при което ще бъде освободен административен персонал, допълва "Сега".
Другите реформи в администрацията включват превръщането на Агенцията за закрила на детето в комисия към парламента, закриването на дома музей “Ангел Каралийчев” и седмичника “АзБуки”. Агенцията за проучване на Дунав, която следи нивото на реката, вероятно ще бъде разделена между “Морска администрация” и “Пристанищна инфраструктура”. А имотният регистър ще се влее в агенцията по геодезия и кадастър.