Парламентарната Комисия по отбрана прие на първо четене с 10 гласа "за" и 1 "против" предлаганите промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, но с намерението спорните текстове да се изчистят между двете четения.

Централен за продължилия повече от час дебат стана предлаган текст в чл. 57, свързан с обхвата на задачите на Въоръжените сили, предвиждащ "... и оказване на помощ на държавните органи при противодействие на други заплахи с особено висока степен на обществена опасност за населението".

Пръв срещу него се обяви лидерът на "Воля" Веселин Марешки, който дойде на заседанието с аргумента, че няма как да подкрепят опит по някаква причина да се добавят доста правомощия в МО, особено когато са изписани неясно, предаде БТА.

Валентин Радев от ГЕРБ коментира, че нещата трябва да се прецизират, а не да са така общо формулирани. Председателят на ресорната комисия Константин Попов коментира, че този текст буди съмнение и надали е възможно в този вариант той да се съгласи с него.

Джейхан Ибрямов от ДПС също се обяви срещу предлаганите промени и предложи оттегляне на текста, но беше посочено, че процедурата не позволява това и беше предложено гласуване на първо четене, като спорните текстове се изчистят между двете четения.

Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, който представи мотивите за предлаганите промени, посочи, че се търси регламентиране на онези случаи, в които се използват въоръжените сили в помощ на други държавни органи, като МВР, и припомни случая с издирвания за убийство в Пещера преди години, даде за пример и други случаи, както и задачите на границата.

За нуждата от промени в чл. 57 говори и командирът на 68-ма бригада "Специални сили" бригаден генерал Явор Матеев, според когото подлагането на съмнение на легитимността на тяхното участие в определени случаи показва, че има някаква неяснота или непълнота в закона.

Министър Каракачанов се съгласи, че има възможности за съмнения и спекулации, и посочи, че текстът е дискусионен и е предложен повече като тема за размисъл, на базата на която да се вземе решение.

Предлаганите промени в закона за отбраната засягат различни теми. Сред тях са за създаване на Съвместно командване на специалните операции - за развитие на българските сили за специални операции; изменение на разпоредба от закона за отбраната за прецизиране на кръга от задължените лица - военнослужещи и цивилни служители по ЗОВСРБ, извън тези, заемащи висши публични длъжности по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и промяна, целяща да се създаде законова възможност за адекватно и навременно осигуряване на получаването на левовата равностойност на дължимата безплатна храна на военнослужещите, участващи в полеви занятия, учения или тренировки.