Изненадващо Министерство на отбраната се отказа от резиденция "Лозенец" поради отпаднала необходимост. С решение на Министерския съвет от 6 октомври имотът, който е публична държавна собственост и се намира в центъра на София, е прехвърлен безвъзмездно на Народното събрание. Резиденцията беше стопанисвана досега от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" към МО.

Според решението на кабинета министърът на отбраната, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" и председателят на Народното събрание трябва в едномесечен срок да организират предаването и приемането на имота, а областният управител на област София да отрази промяната в акта за публична държавна собственост за имота.

Така резиденция "Лозенец" вече не е представителен обект на Министерството на отбраната, предоставен за управление на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело". 

"Това решение е неправомерно. Как и по какъв начин е определено, че резиденция Лозенец е с отпаднала необходимост?", реагира с възмущение във Фейсбук бившият министър на отбраната в служебното правителство Димитър Стоянов, сега секретар на президента Румен Радев.

В красивото имение досега се провеждаха представителни мероприятия на Министерство на отбраната и Българската армия, посрещаха се чуждестранни делегации и гости, организираха се протоколни и представителни мероприятия, в изпълнение на държавната политика, за представляващите висши държавни институции - президент на Република България, министър-председател, председател на Народното събрание, информира сайтът Отбрана.

Преди месеци от БСП заподозряха план за приватизация на резиденцията и го обявиха от парламентарната трибуна по време на парламентарен контрол, а на 13 септември на заседание на Комисията по отбрана депутатът Атанас Зафиров се обърна с подобен въпрос към министъра на отбраната Тодор Тагарев. "Дали ще я извадят от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" или ще я дадат на областна управа, или на някаква друга държавна структура", попита Зафиров. Министърът отговори така: "За резиденция "Лозенец" нямаме такива намерения."

Според проектодокумента на МО за бъдещето на имотите на военните, който беше подложен на обществено обсъждане до 5 октомври, резиденция "Лозенец" трябваше да запази своя статут като представителен обект и утвърждаването ѝ като място за провеждане на протоколни мероприятия на държавни институции и дипломатическия корпус.

Предвиждаше се само да бъде преустановено предоставянето й за почасово ползване от физически и юридически лица, тъй като там се провеждаха сватби и банкети от частни лица срещу наем. Промяната в наредбата се аргументираше от опасението, че достъпът на физически и юридически лица в резиденцията, макар и контролиран, създава възможност за влизане на хора с различни намерения. А това затруднява обезпечаването на сигурността и нормалното провеждане на представителни и протоколни мероприятия. Смяташе се, че така ще се запазят материалната база, сградният фонд, парковата територия и спокойствието на живеещите в съседство граждани.

Ден по-късно след крайния срок на обсъждането, МО заявява пред МС аргументите си за отказ от имота с мотива "отпаднала необходимост". Резиденцията заема 1060 кв. метра застроена площ и е разположена в голям парк в центъра на София, в столичния район Лозенец.