Служебният министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров представи екипа си и приоритети в работата му. Татяна Георгиева е началник на кабинета, Наталия Ефремова, Надя Клисурска-Жекова и Емил Мингов са заместник-министри.

Последователност, приемственост и експертиза са били критериите при формирането на екипа, както и равнопоставеност на мъжете и жените, посочи Лазар Лазаров.

Част от дейността на министерството е насочена към най-нуждаещите се от целева помощ за отопление, посочи служебният министър. Всеки, който получава помощ за отопление ще получава с 20% повече в сравнение с миналия отоплителен сезон. По-високата помощ ще започне да се изплаща от 15 август, уточни Лазар Лазаров.

Предприети са действия и за разширяването на обхвата на лицата, които имат право на такава помощ. Почти 196 000 са подадените заявления за помощ, а на 108 000 вече е отпусната, каза още служебният министър на труда и социалната политика.

Очаква се целевото подпомагане за обхване 310 хиляди домакинства. Тази година сумата за месеците от ноември до края на март следващата година е 623 лева 55 стотинки за 5-те отопляеми месеца.

"Лицата ще имат възможност да направят своя избор как и с какво да се отопляват", каза министърът.

Служебното правителство предлага линията на бедност да е 504 лева за следващата година и тя да е обвързана с отпускането на социалните помощи, но това трябва да се приеме от Народното събрание, каза Лазаров.

Обхванатите ще се увеличат от 66 хиляди на 86 хиляди през следващата година .

МТСП предвижда още  над 530 00 хиляди души с ниски доходи да получат всяка година пакети с храна и хигиенни материали, а услугата "Топъл обяд" ще получават над 50 000 нуждаещи се.

Кои са заместниците на Лазаров?

Наталия Ефремова, заместник-министър

Снимка: БТА

Наталия Ефремова е специалист с дългогодишен опит в управлението на програми и проекти, контрол, комуникация и мониторинг на програми, финансирани със средства на Европейския социален фонд. От 2009 г. е заемала ръководни позиции в главна дирекция "Европейски фондове международни проекти и програми" на Министерството на труда и социалната политика. В периода от 2012 до 2014 г. е ръководител на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2007-2013) и Програма ФАР. От 2012 г. е член на Комитета на Европейския социален фонд + в Европейската комисия.

Наталия Ефремова е завършила "Право" в СУ "Св. Климент Охридски" и е магистър по "Икономика", специалност "Финанси", във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Специализирала е "Управление на проектния цикъл" в Маастрихт, Нидерландия. Владее английски и руски език.

Надя Клисурска-Жекова, заместник-министър

Снимка: БТА

Надя Клисурска-Жекова е била заместник-министър в Министерство на труда и социалната политика в периода от 12 май 2021 г. до 31 декември 2021 г. Тя е била народен представител в 44-то Народно събрание. Работила е в общинските администрации на гр. Стрелча и гр. Пазарджик. Два последователни мандата е била общински съветник в гр. Пазарджик. От 2015 г. до април 2021 г. е част от адвокатската колегия в града.

Завършила е специалност "Право" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и специалност "Български език и история" в ПУ "П. Хилендарски".

Снимка: БТА

Проф. Емил Мингов е юрист, доктор по право. Завършил е висшето си юридическо образование в СУ "Св. Климент Охридски". През 1995 г. е секретар на Националния съвет за тристранно сътрудничество към Министерския съвет. Бил е директор на Националната агенция за помирение и арбитраж към МТСП, както и ръководител на Инспектората на министерството.

В периода 2010-2022 г. е член на Надзорния съвет на Национален институт за помирение и арбитраж, а между 2012 г. и 2021 г. участва в Надзорния съвет на Гаранционния фонд за вземанията на работниците при несъстоятелност на работодателя. Бил е представител на България в групата на Генералните директори към Европейската комисия.