При искане за "задържане под стража" на непълнолетен обвиняем, явяването му се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане не до 72 часа, а до 48 часа за довеждането му пред съда. Наложеният постоянен арест за тежко умишлено престъпление на лице, което не е навършило 18 години, може да продължи до 5 месеца или до 1 година, ако обвинението е за престъпления, което се наказва с над 15 години затвор. Във всички останали случаи задържането под стража в досъдебното производство не може да продължи повече от 2 месеца. Това предвиждат част от измененията и допълненията на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), приети от правителството днес, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Делата за престъпления, извършени от непълнолетни, ще се разглеждат с предимство и при закрити врата от съдии, притежаващи специална подготовка в областта на правата на детето. Специална подготовка ще се изисква и от прокурорите и разследващите органи в рамките на досъдебното производство по такива дела. 

Проектозаконът се обсъжда от няколко години и въвежда две европейски директиви от 2016 и 2012 г. за процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производствоПредложенията предвиждат задължително изготвяне на характеристика на непълнолетния обвиняем.

На непълнолетния обвиняем се предоставят редица допълнителни права.

Регламентира се задължението да се правят звукозапис и видеозапис при разпит на непълнолетен, задържан или обвинен за престъпление, за което се предвижда не по-малко от 10 години лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Изключения от това правило ще са допустими само ако на разпита са присъствали родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, педагог, психолог, лекар, притежаващ подходяща специалност, или друг специалист.

Разширява се списъкът с процесуални права на пострадалите, като се добавя правото им да бъдат придружавани в наказателния процес от лице по техен избор. Това право може да бъде ограничено, когато присъствието на избраното лице противоречи на интересите на пострадалия или може да затрудни наказателното производство.

Ограничава се възможността за провеждането на повторен или допълнителен разпит като свидетел, което цели да намали ненужния стрес за пострадалия, причинен в резултат на многократното преживяване на последиците от извършеното.

Създава се нова уредба за "свидетел със специфични нужди от защита". Тя предвижда разпитът на такъв свидетел да се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция.

Предлага създаването на ново правомощие на прокурора, според което, когато престъплението е извършено в друга държава членка и не е подсъдно на български съд, той следва да уведоми компетентния орган на другата държава за извършеното престъпление.

С настоящия законопроект се предлагат изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

Създава се изцяло нова глава, която урежда процедурата за извършване на индивидуалната оценка на пострадалите. Тя следва да бъде извършена веднага след подаването на сигнала за извършеното престъпление.

Проектозаконът дава възможност на членовете на семейството на пострадалия, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, също да получат подпомагане по реда на закона.