Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД АПК), като оспори 16 негови разпоредби, съобщиха от неговия прессекретариат.

Това става ден, след като държавният глава беше призован от над 50 граждански и правозащитни организации да наложи вето над спорните промените в закона. Става дума за измененията, предложени от ГЕРБ, които бяха гласувани окончателно в последните работни дни на парламента преди лятната ваканция. С някои от тях се завишават до 70 пъти таксите за обжалване пред съд на решения и разпоредби на държавните институции. В други случи пък делата по административни казуси биха минавали само през една съдебна инстанция, която се произнася окончателно.

Заради това от БСП заявиха, че мине ли законът окончателно, ще сезират Конституционния съд.

Президентът счита, че с тези текстове уредбата се отдалечава от основни конституционни начала и деформира традиционни принципи и постижения на административното право. Ще се намали интензитетът на защитата на правата на гражданите и юридическите лица относно актове, издавани от позицията на власт и изискващи подчинение. Тези разпоредби ще се отразят неблагоприятно на ролята на административното правосъдие да бъде защитник на обикновения човек срещу незаконосъобразните действия и произвола на администрацията, пише в мотивите си Радев.

Той изразява несъгласие с разпоредбите относно правилата за подсъдността, закритите съдебни заседания, драстично увеличените такси в касационното производство и премахването на касационната инстанция в редица специални закони.

И подчертава, че съдържанието на правото на защита многократно е тълкувано от Европейския съд за правата на човека, който приема, че държавата не трябва да поставя правни и практически пречки пред неговото упражняване. Като създават неясна родова подсъдност, увеличават разходите за правосъдие с приетата местна подсъдност, предвиждат необосновано драстично увеличаване на таксите в касационното производство и премахват касационната инстанция в специални закони, оспорените разпоредби на ЗИД АПК поставят именно такива пречки, допълва държавният глава.

Тези разпоредби ще намалят способността на административното правосъдие да бъде сред основните фактори, които гарантират баланса и контрола между властите в държавното управление и върховенството на закона. Така е застрашен правовият и демократичен характер на съвременната държава, категоричен е Румен Радев.

 В сайта на президентството са публикувани пълните му мотиви.