През годините БНБ мина през сътресения - масовите фалити и кризата с КТБ. Те ни напомнят, че БНБ е призвана да е един от стожерите на държавата - да гарантира финансовата и банкова стабилност и това предполага висок професионализъм. Това отбеляза президентът Румен Радев, който присъства на официалната церемония по встъпване в длъжност на Людмила Елкова като член на Управителния съвет на БНБ.

"Нашите усилия са за утвърждаване на националната ни банка като авторитетна институция. Считам, че в тази задача госпожа Елкова ще даде своя принос - тя е с дългогодишен стаж в МФ и с добри контакти и опит в международните институции, МВФ и Световната банка. Убеден съм, че тя ще е достоен член на УС на БНБ. На всички вас пожелавам много здраве устойчивост пред професионалните предизвикателства", отбеляза още президентът.

От своя страна Людмила Елкова благодари за доверието да бъде в ръководния екип на една от институциите в страната. "БНБ е доказала че е основен стълб на стабилността и гарант за националния интерес. Позицията е много отговорна, голяма част от моят професионален опит е в защита на държавните финанси", посочи Елкова.

"Присъединявам се в един интересен за страната момент, когато сме заявили желание за присъединяване към еврозоната и финансовия механизъм ЕРМ 2. Това е много динамичен период - освен за БНБ, и за финансовия сектор от целия свят, защото дигиталните услуги навлизат много бързо, глобализират се банковите услуги. Това предполага гъвкаво стратегическо мислене и отговорност какво оставяш след себе си. БНБ е от основните фактори не само за сигурността на банковия сектори, но и на българските граждани", каза още новият член на УС - Людмила Елкова.