Политиката не трябва да зависи от "мръсни" пари. Корените на връзката между парите с криминален характер и политиката не са измислени в България, но трябва да се помисли в българските условия как това да не се допуска. Това каза бившият председател на Висшия съвет на БСП Красимир Премянов пред телевизия "България он ер".

"Важен е подборът на хората, които се издигат на публични длъжности. Механизмите не са добре изработени, партиите трябва да са гарант пред обществото. Въпросът е да се гарантира, че тези хора се занимават с общественополезна дейност", допълни социалистът.

Той акцентира и върху тезата, че политиците трябва да се замислят по въпроса с демографската катастрофа. 

"След 25-30 години не знам България чия държава ще бъде при този темп, с който намалява и застарява", каза още Премянов.

Според него, бюджетните дялове на общините трябва да се преподреждат според реалните приоритети. Може би някъде се допуска повишен субективизъм, българите не може да се делят на гербаджии, бесепари и всички останали, смята Премянов.