Председателят на Общинския съвет в Плевен Мартин Митев ще съди народния представител Иван Манев от ПП "Продължаваме Промяната" за уронване престижа на институцията, която представлява и за лична обида. Това заяви Митев по повод разпространена вчера чрез личния профил във фейсбук позиция на депутата, която бе изпратена и до медиите от пресцентъра на партията, по повод прегласуване на решение на Общинския съвет за частично изменение в Общия устройствен план (ОУП) за два имота в града, предаде БТА.

В позицията се посочва, че "Общинският съвет в Плевен, нарушавайки редица изисквания по Закона за устройство на територията, прави промяна на Общия устройствен план, с която се предвижда строеж на болница върху детска спортна площадка в града". Също така се казва, че "председателят на Общинския съвет Мартин Митев е в конфликт на интереси, тъй като е и административен директор на болницата (бел.ред. болница "Сърце и Мозък"), която проявява инвестиционен интерес към строежа".

По думите на Митев, решението на Общинския съвет се отнася за терен от четири дка, който е занемарен и в лошо състояние, а върху него никога не е имало детска площадка и планове за такава. Старото му предназначение е било за спорт и атракции. С решението на съветниците се приема частично изменение на ОУП, като се образуват нови урегулирани имоти за болнично заведение и за озеленяване и алеи.

Първото разглеждане на предложението за частична промяна на ОУП е през ноември. Тогава Митев е водил заседанието на Общинския съвет, но не е гласувал по точката и не е участвал в обсъжданията по нея, което според него не е нарушениe на Закона за конфликт на интереси. Областният управител връща решението с мотива, че липсва документация към него.

След като вчера решението бе прегласувано на сесията на Общинския съвет, потвърди Митев, ще бъдат изпратени до областния управител всички съпътстващи документи към него като обява за публично обсъждане, становище от Националния институт за недвижимо културно наследство, протокол от заседание на Експертен съвет по устройство на територията, становище на Регионалната инспекция по околна среда и водите, публикации във вестници на обявления и т.н. Според протокола от гласуването вчера от 37 съветници в залата, 34 са го подкрепили, а трима са се въздържали. Митев отново не е гласувал по точката и не участва в дебатите по нея.

"Понеже съм цитиран по име като председател на Общинския съвет, а за мен това е удар върху работата на Общинския съвет, в момента подготвям искова молба срещу Иван Манев за уронване престижа на институцията, която представлявам и за лична обида спрямо мен. Искът ще бъде внесен в съда в работните дни между празниците", категоричен е Митев.

В прессъобщението от "Продължаваме Промяната" се посочва, че по случая ще бъде сезирана Комисията по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Отправя се и призив към областния управител да сезира по случая Административния съд.