Правната комисия на парламента отхвърли ветото на президента Румен Радев върху разпоредбата от Закона за съдебната власт (ЗСВ), която предвижда така наречените кариерни бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС). Решението беше взето с 15 гласа "за", "против" гласуваха седмината депутати от БСП.

Става дума за последните промени в ЗСВ, с които на 3 септември Народното събрание промени чл. 28, ал. 1, като даде възможност на ВСС да решава дали да "качи" бивш свой член на по-висока позиция след изтичане на мандата му.

В началото на годината законът беше изменен така, че ВСС безусловно трябваше да удовлетворява молбата на бивш свой член да бъде възстановен на позиция с една степен по-висока от тази, която е заемал преди избора си, припомня "Лекс".

Пленумът на Върховния касационен съд обаче сезира Конституционния съд като поиска този член да бъде обявен за противоконституционен с мотив, че с бонусите за членовете на съвета, парламентът в разрез с основния закон е иззел компетентност на самия ВСС, създал е необоснована привилегия и е нарушил престижа и авторитета на съдебната власт.

Докато казусът е все още висящ в КС, депутатът от ДПС Хамид Хамид предложи, а парламентът прие, редакция на разпоредбата, като текстът беше променен така, че ВСС да може да преценява дали да назначи бившите членове на съвета на по-висока длъжност. Условията за това са да имат поне 15 години стаж и много добра оценка от атестация, но на тях по принцип отговарят всички членове на ВСС, като е известен само един случай на кадровик с по-ниска оценка.

Президентът наложи вето с мотиви, че така се нарушават принципите за разделение на властите и за независимост на съдебната власт и се дава привилегия за част от кадровиците, а други се поставят в неравнопоставено положение.