Правителството отпуска 741 073 600 лева от държавния бюджет за изпълнение на пътен проект до Кресна, съобщи пресцентърът на МС. Това е платното, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе, уточнява Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Проектът е за лот 3.2 от магистрала "Струма" - "Крупник-Кресна", ляво платно, предвиден за частично финансиране по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. от Кохезионния фонд на Европейския съюз. В проекта е включено и изграждането на обходен път на град Кресна.

С част от средствата ще се финансира и рехабилитацията на съществуващия път Е 79.

Изграждането на пътния участък ще осигури значително подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите. Новото трасе ще осигури по-безопасни условия на пътуване и намаляване на времето за пътуване по направлението север - юг на българска територия, посочва се в мотивите към решението.

Правителството одобри и увеличение на националното съфинансиране за модернизацията на жп линията Костенец-Септември със 116 431 166 лева. Проектът се финансира по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Какво ще се строи на пътя

Общата дължина на пътния участък Крупник - Кресна, лот 3.2.1 и лот 3.2.2, е 23,6 км. Ще бъдат изградени 7 тунела, 21 виадукта, 4 пътни възела, 12 надлеза и подлези, съобщи наскоро АПИ.

В лот 3.2.1 - с дължина 13,2 км, е участъкът от лявото платно на автомагистралата от км 375+860 до км 389+100 и прилежащите пътни връзки. Габаритът на пътя е Г10.50 - с две ленти за движение с ширина 3.5 м, водещи ивици по 0.25 м и два банкета с ширина 1.5 м. При надлъжен наклон над 4% ще бъде направена и трета лента за товарните автомобили. Достъпът до трасето ще бъде осигурено през 3 пътни възли:

Проект: Участък 3.2 от магистрала "Струма" - Крупник - Кресна

Снимка: АПИ

Пътен възел "Полето" при км 379+470, който ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Брежани и Полето, както и включване в автомагистралата в посока София.

Пътен възел "Мечкул" при км 384+230, който ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Мечкул и Брежани, както и включване в автомагистралата в посока София.

Пътен възел "Стара Кресна" при км 387+620, който ще осигурява достъпа от посока Кулата до селата Стара Кресна, Ощава, както и включване в автомагистралата в посока София.

В този участъка ще бъдат построени 3 тунела - "Симитли" /с дължина 211 м/, "Ракитна" /1 135 м/ и "Стара Кресна" /1 052 м/. Те ще бъдат с инсталации и системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т. н. Ще бъдат изградени 10 виадукта с обща дължина 3,5 км, както и 3 броя надлези и подлези.

Индикативната стойност на поръчката за строителен надзор на лот 3.2.1 e 11 119 907 лв. без ДДС.

В лот 3.2.2 - с дължина 10,4 км, е участъкът от лявото платно на автомагистралата от км 389+100 до км 399+500. В този лот е включен и обходния път на Кресна, който е 5,5 км (от км 396+137 до км 401+691). Габаритът на пътя е Г10.50 - с две ленти за движение с ширина 3.5 м, водещи ивици по 0.25 м и два банкета с ширина 1.5 м. При надлъжен наклон над 4% е предвидена трета лента за товарните автомобили. При обходния път на Кресна ще бъде изградена площадка за краткотраен отдих, която ще бъде с електричество, вода и канализация. От площадката ще има и връзка с населеното място Кресна.

В участъка ще бъдат изградени 4 тунела - "Тисата" /171 м/, "Света Неделя" /1,3 км/, тунел "Кресна 1" /358 м/ и "Кресна 2" /230 м/. Те ще бъдат с инсталации и системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т. н. В участъка ще има 11 виадукти с приблизителна дължина 5 км, както и 9 надлеза и подлези. Чрез пътен възел "Кресна" - при км 401+640, ще се осигурява достъпа в посока Кулата, София, път I-1.