Правителството прие решение за ограничаване вноса на отпадъци с код 19 12 12. Решението на Министерския съвет има за цел осигуряване на капацитет в страната ни за изгаряне с оползотворяване на енергията на отпадъци с произход от бита, преминали през операция по механично третиране, генерирани в България, които не могат да се рециклират и същевременно следва максимално да се ограничи тяхното депониране с оглед изпълнение на целите за депониране на битови отпадъци, като се ограничи максимално въвеждането/вносът на такива отпадъци.

Вносът ще се разрешава по изключение само в случаите, в които количествата генерирани в страната отпадъци не са достатъчни за капацитета на инсталациите с издадени комплексни разрешителни за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията.

За въвеждането на ограничаването, ще се осигурява адекватна периодична информация и ще се изготвят доклади.

"Докато аз съм служебен министър, незаконен внос на отпадъци няма, не съм подписвал нотификация за внос на смесени отпадъци с код 191212, заяви в края на август служебният министър на околната среда и водите Асен Личев. Организирал съм приемане от правителството на Национална програма за управление на отпадъците, която ми дава правни основания да забраня и огранича вноса на смесен отпадък с код 191212, който по-скоро трябва да се депонира, отколкото да се изгаря, защото вредните емисии от него са неконтролни и недопустими за територията на страната", каза още той.

Личев съобщи, че отпадъците, предназначени за изгаряне с цел оползотворяване на енергия, са главно RDF модифицирани горива с код 191210 и смесени отпадъци с код 191212, които по класификацията се водят неопасни отпадъци.

За периода 2015 - 2019 г. в България са получени от внос 375 000 тона RDF модифицирани горива и 11 400 тона смесени отпадъци. От тях 19 775 са предназначени за изгаряне с оползотворяване от ТЕЦ-овете, останалите - от циментовите заводи", посочи министърът.

Припомняме още, че заради нерегламентиран внос на боклук от Италия бяха задържани шестима - сред тях бяха заместник-министър и бивш директор на регионална инспекция по околната среда, както и крупни бизнесмени. 

Служебният министър пък на околната среда изрази мнението, че България има сериозен проблем с вноса на италианския боклук внесен в страната като гориво за централи. А боклукът е бил внесен легално и не може да се върне обратно.