Министерството на труда и социалната политика категорично опровергава твърденията в публичното пространство и социалните мрежи, че са приети законодателни промени, с които на социалните работници се дават нови правомощия за "отнемане на деца след фалшиви сигнали", заявиха в официално изявление от пресцентъра на ведомството на фона на протести срещу стратегията за детето, която беше спряна от правителството, но недоволството продължава.

Приетите на 7 март 2019 г. промени в законодателството в областта на закрилата на децата имат за цел да отразят премахването от 2021 г. на всички домове за деца като форма на грижа и да подобрят координацията при закрилата на децата, тъй като тя не е отговорност само на социалните работници, се допълва в съобщението.

В Закона за закрила на детето останаха непроменени действащите от много години разпоредби, които определят основанията за настаняване на детето извън семейството. Те не са разширявани. Настаняването на дете извън семейството както и досега може да стане единствено с решение на съда, припомнят от министерството.

И подчертават, че внушенията, че държавните органи "ще отнемат деца при фалшиви сигнали" са напълно неоснователни.

От министерството напомнят отново, че от 2003 г. в Закона за закрила на детето е регламентирано, че "лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на вътрешните работи".

Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна. Това е норма, действаща от 16 години, допълват от МТСП.

Най-притеснителното от разпространяваните твърдения в социалните мрежи е не толкова непознаването на действащото от близо 20 години законодателство, а създаването на среда на недоверие и страхове към "държавата", "съседите", "учителите", "лекарите" и всички специалисти, които са посветили образованието и професионалния си път на децата и хората в нужда, отбелязват още от ведомството, ръководено от министър Бисер Петков.

Според МТСП тези неоснователни внушения са довели дори до отричане на промените от 7 май в наредбата за превенция и реинтеграция, които са напълно противоположни на темата "извеждане на деца от техните семейства". Подобрените разпоредби целят единствено по-ефективна работа на социалните работници именно, за да може децата да останат в своите семейства или ако са разделени, да се върнат да живеят при своите майки и бащи, допълват от министерството.